Latest Marathi News

Trending Now

आसराबाई माणिक पवार घर सोडून निघून गेल्या आहेत

0

आसराबाई माणिक पवार
या राहते घर चोभा निमगाव ता आष्टी जि.बीड (कडा एस.टी.स्टॅण्ड) येथुन ७ एप्रिल २०२४ रोजी रागाने निघुन गेल्या आहेत.
कोणाला आढळल्यास खालील नंबर वर संपर्क करा.
गोरख माणिक पवार
9405103784
विष्णू माणिक पवार
9527508970
9421348460

Leave A Reply

Your email address will not be published.