Latest Marathi News

Trending Now

चिंचवण येथे अज्ञात घटनेने सोलार पॅनलचे नुकसान

0

वडवणी : प्रतिनिधी

वडवणी तालुक्यातील चिंचवण येथील प्रगतशील शेतकरी श्री महिपतराव कोठुळे यांच्या चिंचवण येथील शेतीमध्ये त्याच्या मालकीच्या विहरीच्या सोलर पंपा च्या सोलर पॅनेल चे अचानक अज्ञात घटनेने नुकसान झाले आहे.
याबाबत सविस्तर बातमी अशी की चिंचवण येथील श्री महिपतराव गणपतराव कोठुळे यांनी शासकिय योजनेतून सोलर घेतले आहे सदरील सोलार हे जी. के . एनर्जी या कंपनीचे असून सदरील सोलर पंप चालण्यासाठी लागणारे पॅनेल हे अचानक अज्ञात घटनेने फुटले असून या बाबत शेतकरी कोठुळे याना कसलीच माहिती नाही सदरील घटनेमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाले असून याबाबत शेतकऱ्याला न्याय मिळावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे तरी सदरील या प्रकरणाची प्रशासनाने दखल घेऊन त्या शेतकऱ्याला योग्य तो न्याय द्यावा अशी सर्व शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.